Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
💚NCT 재민 & 정우💚가 부산행 기차🚈 탄 썰 푼다ㅣ캐릭돌 재민 & 정우 편
아이돌레 IDOLÉ
아이돌레 IDOLÉ 2.85N theo dõi 122 Videos 885.16N lượt xem 2021-10-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem232
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 8.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 4.31%
Thẻ gắn
엔시티 NCT 재민 정우 JAEMIN JUNGWOO NCT127 NCTDREAM KPOP
Giới thiệu
#엔시티 #NCT #재민 #정우 #JAEMIN #JUNGWOO
엔시티 재민과 정우가 부산행 기차에 타게 된다면?!
케이팝 고인물 시즈니들이 망상의 나래를 펼쳐보는 이 곳,
😻캐릭돌😽

둘 다 야구복⚾️이 너무 잘 어울릴 것 같아요💚
엉뚱하지만 당찬 두 사람의 좌충우돌 활약을 상상해보는 시즈니들의 망상💭, 같이 상상해보실래요?

.
.
.

아이돌 문화 콘텐츠 팀 '아이돌레'
- 웹진 https://www.magazineidole.com/


- 트위터 https://twitter.com/magazineidole


- 페이스북 https://www.facebook.com/magazineidole/


- 인스타그램 https://www.instagram.com/magazine_idole


- 문의 [email protected]
Mở