Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ガンプラ【ランナーと仮組み】HG シャア専用ズゴック(1)シンプルで私好み
magic
magic 1.83N theo dõi 258 Videos 410.77N lượt xem 2020-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem585
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 32%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 409.5N - 773.5N
Tỷ lệ tương tác 25.98%
Thẻ gắn
Giới thiệu
個人の趣味についてお送りするビデオblogです。
今はガンプラをメインにお送りしております。※ヘッドホン利用推奨
■Twitter→ http://twitter.com/magiciansghost

■使用音源
煉獄庭園 http://www.rengoku-teien.com
甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com
On-Jin(音人) http://on-jin.com
Music is VFR http://musicisvfr.com
musmus http://musmus.main.jp/
DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp/

#ガンプラ
Mở