Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
토지 시장 급매물 쏟아져 나온다..3.29규제 엉뚱한 곳에서 비명..
한PD
한PD 31.6N theo dõi 409 Videos 4.36TR lượt xem 2021-04-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem241.12N
Thích tỷ lệ 88.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 109.7TR - 197.47TR
Tỷ lệ tương tác 2.07%
Thẻ gắn
절대갑 부동산 재테크 반전 은퇴후 생활 은퇴 부동산 세종아파트시장 재테크 3생활권 4생활권
Giới thiệu
블로그;https://blog.naver.com/han4709
정복자 펠레(부동산)
Mở