Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Moneybagg Yo "Right Now" (Music Video)
Hip Hop Vibez
Hip Hop Vibez 82.9N theo dõi 110 Videos 67.56TR lượt xem 2021-11-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-16
Tổng số lượt xem1.06TR
Thích tỷ lệ 1.34%
Số lần bình luận91
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 483.39TR - 560.74TR
Tỷ lệ tương tác 1.42%
Thẻ gắn
moneybagg yo moneybagg yo right now right now music video right now moneybagg yo moneybagg yo right now
Giới thiệu
NEW Clothing Line Drop:
https://millioni.store/

Submit your Music Video to: [email protected]
Mở