Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[DingaStar] 카누 / 로이킴(Roy Kim) - 그때 헤어지면 돼(Only Then) Cover
SingIt 싱잇
SingIt 싱잇 1.51N theo dõi 295 Videos 1.9TR lượt xem 2018-11-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem39
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 2.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 33.33%
Thẻ gắn
#Kpop #Karaoke #DingaStar #Kpopcover #딩가스타 #무료노래방 #노래방어플 #로이킴 #그때헤어지면돼 #1억스트리밍 #RoyKim #OnlyThen #Cover #Sing
Giới thiệu
로이킴(Roy Kim) - 그때 헤어지면 돼(Only Then)
음원 1억 스트리밍 돌파 🎉

가을감성 🍂 가득한 로이킴의 노래를
딩가스타로 불러보세요! 🎤
https://www.dingastar.com/share/71092.dacfb534

▶DingaStar Cover_카누님

#로이킴 #그때헤어지면돼 #1억스트리밍
#RoyKim #OnlyThen
#Cover곡을부를땐 #딩가스타 #Kpop #Sing

Easiest way to cover your favorite K-pop & POP song!!
Anyone, anywhere, at anytime can sing in DingaStar.

DingaStar Download Now!
http://c347p.app.goo.gl/yYFF
Mở