Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Gon中文版 阿贡 儿童动画 || 第080话打起精神来!狮子 上
语言学习、动画、儿童
语言学习、动画、儿童 26.3N theo dõi 385 Videos 13.18TR lượt xem 2018-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.22N
Thích tỷ lệ 73.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 23.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.09TR - 5.64TR
Tỷ lệ tương tác 0.58%
Thẻ gắn
幽默 molester moon 官方动画 gon enjoyable cartoon hindi 动画 动画片 印尼阿贡火山 动画大放映 小猪 part 动漫 gon the stone age boy nuclear fusion gon 臭鼬 cartoon entertainer super 香蕉 欧拉贡 kids cartoon gon cartoon in english latest 喷发 阿貢 阿贡 episode boy 松鼠 原创动画 funny hit 儿童漫画 cartoons in hindi 阿貢歷險記 disney 小熊 动漫 怪物弹珠 gon the stone age boy in hindi 生活体验 宝贝 comedy cartoon stone 阿神kouki 动画梦工场 age gon cartoon in hindi 儿童 阿贡历险记
Giới thiệu
更多系列视频,欢迎大家订阅,此频道每天都有更新哟,

动画片《阿贡》的主角是一只既可爱又厉害,长相好似恐龙幼崽的不明生物,故事讲述的是一只个子小小却长着一个大脑袋的阿贡在森林中玩耍、在原野上奔跑、在高山上冒险、在海洋中畅游的故事。阿贡有着健康强壮的身体,谁都无法伤害它,它惬意的生活在森林中。有着纯真的性格,经常与森林中的其他小伙伴快乐的玩耍,饿了会一起去寻找美味的果实、蔬菜、鱼虾。有着无所畏惧的勇气,遇到强大敌人的挑战也从没有过退缩,在遇到高山大河时敢于挑战。也有着贪玩贪睡的孩子气,在累了的时候它会拉着毛茸茸的朋友一起睡觉,享受伙伴带给它的温暖,会骑着狮子大象进行奔跑,享受速度带来的快感。有了它森林每天都发生着有趣的事情。
Mở