Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
당장 성경이 읽고 싶어지는 영상
10분성경
10분성경 12.4N theo dõi 70 Videos 808.89N lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem819
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 6.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 28.45%
Thẻ gắn
보통목사 10분성경 성경통독 성경읽기 성경묵상 성경1독 성경100독
Giới thiệu
#성경통독 #하루한장 #성경일독

성경읽기!
매해 도전하지만 매번 실패하죠.
이젠 더 이상 성경읽기에 실패하고 싶지 않다!
하루에 단 한 장이라도 매일 매일 성경 묵상에 성공하고 싶은 분들은
영상을 끝까지 보세요!

주님이 크고 높으시니, 우리는 그저 보통이면 됩니다.

------------------------

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 맛있다 달고나커피 - https://youtu.be/lhgAmp0S-TU
🎵Track : Ready To Nap - https://youtu.be/UZE2a9gTsDk
🎵Music provided by 크리스찬BGM
🎵Track : 나 가진 재물 없으나
🎵Music provided by 워십플로우
🎵Track : 나의 사랑하는 책
Credit (You MUST include the following credit line in your video description)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)