Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[청교도 신학 특강] 5강 모세오경 (4) - 변순복 교수 2021.09.15
청교도신학원
청교도신학원 10.6N theo dõi 462 Videos 928.63N lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-06
Tổng số lượt xem4.55N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 42.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.07TR - 3.73TR
Tỷ lệ tương tác 14.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu
본 영상에 대한 저작권은
청교도신학원에 있습니다.
무단배포 및 편집을 금합니다.

청교도 신학원 홈페이지 주소
http://junacademy.org/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)