Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
今回、HYPE大阪に当選しました!
ミュージックYuhei
ミュージックYuhei 288 theo dõi 9 Videos 865.49N lượt xem 2019-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem385
Thích tỷ lệ 75%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 273N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 3.38%
Thẻ gắn
米津玄師 HYPE ライブ 当選
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)