Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【喵嗷污】女儿被欺负,“窝囊废”老爸一怒之下,干掉了整个黑帮
喵嗷污
喵嗷污 448N theo dõi 316 Videos 211TR lượt xem 2021-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem65.82N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận138
Tỷ lệ lượt xem 14.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 29.93TR - 34.73TR
Tỷ lệ tương tác 3.65%
Thẻ gắn
动作片 犯罪片 复仇 黑帮 小偷 见义勇为 扮猪吃老虎 犯罪 影视推荐 影评
Giới thiệu
因放任了入室抢劫的毛贼,他成了别人眼中的窝囊废,收获了周围人的群嘲以及儿子的白眼,已经社会性死亡的他原本打算躺平任嘲,但当得知女儿最心爱的猫咪手链也被抢了后,“窝囊废”老爸体内的洪荒之力就再也压制不住了,于是整个黑帮都倒了大血霉
Mở