Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
제501회 전남교육 NEWS
전남교육TV
전남교육TV 8.35N theo dõi 501 Videos 1.04TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem146
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 2.74%
Thẻ gắn
#영광연합학생회#다시초#여수진남초#광양동초#흑산초
Giới thiệu
[메인]

1. 2021. 영광연합학생회 리더십 캠프
2. 나주 다시초, ‘여름낚기’낚시·물총대회

[사진뉴스]

1. 여수진남초, 슬기로운 여름방학 맞이
2. 광양동초, ‘학교로 찾아가는 다문화교육 체험 프로그램’운영
3. 흑산초, 별밤 만만한 야영활동으로 방학을 맞이해요
Mở