Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
조울증을 아시나요?ㅣ고직한 선교사ㅣ서희주 수어통역사ㅣ새롭게 하소서
새롭게하소서CBS
새롭게하소서CBS 502N theo dõi 1567 Videos 147.53TR lượt xem 2021-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem26.02N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 5.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 11.83TR - 21.29TR
Tỷ lệ tương tác 3.04%
Thẻ gắn
새롭게하소서 힐링 간증 CBS 새롭게 CBSTV 새롭게 간증 박요한 목사 안수지 개그맨 송영길 송지은 이정수 여니엘 주영훈 신앙 인생 나눔 성경 말씀 헌신 사역 하나님 기독교 후원 기부
Giới thiệu
⭐'새롭게 하소서' 후원 방법⭐

'새롭게 하소서'는 이 시대에 우리를 통해 역사하시는, 하나님의 살아계심을 생생하게 증거하고 있습니다. 하나님의 사랑을 전하는 '새롭게 하소서'의 걸음에 여러분의 많은 관심과 후원 부탁드립니다.
사랑합니다♡

후원하기 https://bit.ly/36BW0h2
쉬운후원 https://bit.ly/3epaLqb
후원문의 02-2650-7004

※출연자 후원은 댓글로 문의 부탁드립니다.

★Youtube 업로드
매주 월요일, 수요일, 금요일 오전 8시★

#조울증 #상처입은치유자 #회개
Mở