Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이즈로 두판 다 하드캐리 해버리자! [어린이즈]
어린이즈
어린이즈 17.2N theo dõi 237 Videos 5.48TR lượt xem 2022-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-08
Tổng số lượt xem11.23N
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 65.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.09TR - 9.19TR
Tỷ lệ tương tác 1.89%
Thẻ gắn
이즈리얼 어린이즈 이즈1위 이즈 도자기 제리 시즌 매드 하이 라이트 이즈짱 스킨 리뷰 수정 장미 페이커 대회 원딜 ad adc 부여왕 정수 신파 크로마 황금 죽무 죽음의 무도 신성한 파괴자 굶드 히드라 세릴다 마나 무나 마네 패치 버프 1위 어린 올림픽 동계 쇼트트랙 금메달 은메달 메달 판정 편파 날먹 포킹 드락사르 강의 드락 얼심 방어 파이크 아케이드
Giới thiệu
#어린이즈 #이즈리얼 #이즈1위

[방송 장비 & 컴 스펙]
CPU : i7 8700
그래픽카드 : GTX1070
램 : 64기가
메인 모니터 : LG울트라기어 32GK850G
서브 모니터 : 한성 울트론 2235V
키보드 : 앱코 해커 K660(청축)
마우스 : 로지텍G102, 로지텍G PRO HERO
헤드셋, 마이크 : COX CH50 가상7.1 진동RGB LED 게이밍 헤드셋
스피커 : 브리츠 BA-R9 사운드바
캠 : 로지텍 HD1080
Mở