Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
박스권에 갇힌 삼성전자, 100조 투자와 어닝 서프라이즈 사이
슈카월드
슈카월드 1.8TR theo dõi 941 Videos 272.48TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem402.05N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận426
Tỷ lệ lượt xem 22.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182.91TR - 329.26TR
Tỷ lệ tương tác 2.72%
Thẻ gắn
슈카 슈카월드 경제 시사 이슈 뉴스 상식 면접 논술 자소서 취업 주식 증시 주가 시장 자산 투자 금리
Giới thiệu
어렵고 딱딱한 경제,시사,금융 이야기를
쉽고 유쾌하게 풀어내는
경제/시사/이슈/잡썰 토크방송입니다.

#반도체전쟁 #삼성전자
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)