Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Serbian Folk Song - Tamo Daleko
Folk songs
Folk songs 30.8N theo dõi 187 Videos 15.73TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem32.67N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận193
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.93TR - 10.69TR
Tỷ lệ tương tác 8.91%
Thẻ gắn
folk song traditional country best folk song folk song halk şarkısı halk şarkı traditional folk song tamo daleko Tamo daleko serbia sırbistan serbian folk song serbia folk song sırp sırp halk şarkısı
Giới thiệu
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Welcome to my Folk Songs Channel. 💕
💕 This channel includes songs of many countries. 💕
💕 If you want to subscribe, you can click this link: https://tr.link/kanal 💕
💕 Our Discord Channel: https://discord.gg/eVkGCCQ 💕
💕 Our Subreddit: https://www.reddit.com/r/folkurwa/ 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Thanks for listening 💕
💕 Artist: Beograd Serbian Ensemble 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Serbian Lyrics 💕

Tamo daleko, daleko od mora,
tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.

Tamo daleko, gde cveta limun žut,
tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.

Tamo daleko, gde cveta beli krin,
tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.

Tamo gde tiha putuje Morava,
tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.
Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.

Tamo gde Timok pozdravlja Veljkov grad,
tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.
Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.

Bez otadžbine, na Krfu živeh ja,
ali sam ponosno klic'o, živela Srbija!
Ali sam ponosno klic'o, živela Srbija!

💕 Serbian Lyrics 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 English Lyrics 💕

There, far away, far away from the sea,
over there is my village, over there is Serbia
over there is my village, over there is Serbia

There, far away, where a yellow lemon grows
over there was the Serbian army's only path
over there was the Serbian army's only path


There, far away, blossoms the madonna lily
over there a father and son gave their life's to each other
over there a father and son gave their life's to each other

Over there where the silent Morava travels
over there is my icon and my family saint
over there is my icon and my family saint


Over there where Timok hails Veljkov's city
over there they burned down my church in where I got married when I was young
over there they burned down my church in where I got married when I was young

without my homeland, I live on the Corfu
but I proudly cheered "Long Live Serbia!"
but I proudly cheered "Long Live Serbia!"

💕 English Lyrics 💕


#folksongs
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)