Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
豬哥亮 東山再起 全曲MV
荒山亮
荒山亮 6.91N theo dõi 16 Videos 3.4TR lượt xem 2010-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.2TR
Thích tỷ lệ 0.34%
Số lần bình luận885
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 583.81TR - 1.05TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.62%
Thẻ gắn
05 豬哥亮 東山再起 全曲MV
Giới thiệu