Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Growing Up REALISTIC in Minecraft!
Aphmau
Aphmau 15.5TR theo dõi 4200 Videos 15.36TỶ lượt xem 2022-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-24
Tổng số lượt xem2.2TR
Thích tỷ lệ 1.95%
Số lần bình luận2.6N
Tỷ lệ lượt xem 14.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1TỶ - 1.16TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.13%
Thẻ gắn
Aphmau minecraft minecraft funny aphmau minecraft family friendly no swearing no cursing clean minecraft videos aphmau realistic minecraft realistic aphmau growing up aphmau life minecraft growing up aphmau orphan aphmau friends aphmau alone aphmau orphanage minecraft orphan changing minecraft customized minecraft custom minecraft realistic baby aphmau realistic teen aphmau realistic adult aphmau
Giới thiệu
Aphmau grows up REALISTIC!
💜 Come take a look at my merch! 💜 https://aphmeow.com/
► Instagram: https://www.instagram.com/aphmau_

====. * ・ 。゚☆ [Friends!] ☆。゚・* .====
★ Zane: https://www.youtube.com/KestinTheVoice
★ Ein: https://www.youtube.com/ChristopherEscalante
★ Kim: https://youtube.com/user/Megami36
★ Noi: https://youtube.com/michaelazekas
★ Pierce: https://beacons.ai/shado_temple

#Minecraft #Aphmau
Mở