Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tatsuya Kawajiri vs Masato Press Conference
MrGeuzendam
MrGeuzendam 17 theo dõi 5 Videos 100.4N lượt xem 2009-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem73.47N
Thích tỷ lệ 0.08%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.37TR - 24.04TR
Tỷ lệ tương tác 0.31%
Thẻ gắn
Tatsuya Kawajiri Masato Press Conference K-1 Max DREAM MMA
Giới thiệu
Tatsuya Kawajiri vs Masato Press Conference
Mở