Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
백지영X이홍기 (FT아일랜드) - 다시 사랑할 수 있을까 LIVE CLIP #2
트라이어스엔터테인먼트
트라이어스엔터테인먼트 10.3N theo dõi 63 Videos 4.52TR lượt xem 2021-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem96.83N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận161
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 44.04TR - 79.3TR
Tỷ lệ tương tác 3.72%
Thẻ gắn
백지영 이홍기 FT아일랜드. FTISLAND Can I Love Again Live Ballad Duet 라이브 뮤비 뮤직비디오 Music video Baek Z Young Lee Hong Gi
Giới thiệu
백지영 X 이홍기 (FT아일랜드) - 다시 사랑할 수 있을까 LIVE CLIP #2
Baek Z Young X Lee Hong Gi (FTISLAND) - Can I Love Again LIVE CLIP #2

2021.07.07.6PM(KST) Release.

https://www.instagram.com/triusent/
Mở