Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Acordeón Concerto II - En venta
Clases de acordeón
Clases de acordeón 34.5N theo dõi 198 Videos 3.06TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem1.06N
Thích tỷ lệ 3.68%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 3.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 5.57%
Thẻ gắn
Acordeón Accordion Acordeon Acordeón de tecla Acordeón de teclado Acordeón piano acordeón de botones clases tutoriales instruccionales video tutorial aprende acordeón acordeón diatónico acordeón principiantes aprender acordeón tutoriales de acordeón música norteña vals polka polca tango bolero diatonic accordion hohner gabanelli bajos botones
Giới thiệu
Acordeón Concerto II

$22,500 pesos mexicanos
$1350 USD (Envío internacional)

72 bajos
34 teclas

Incluye correas y estuche

WhatsApp: 5591651077

Web: www.iramgallardo.com
Facebook: www.facebook.com/iramgallardoacor
Mở