Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dessert or Mystery Box? (Unexpected Ending 😱)
Hungry FAM
Hungry FAM 4.6TR theo dõi 2239 Videos 5.66TỶ lượt xem 2022-01-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem51.2TR
Thích tỷ lệ 6.95%
Số lần bình luận4.61N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 23.29TỶ - 27.02TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu