Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[일상VLOG]11시 출근 4시 퇴근하는 워킹맘브이로그/떡볶이먹으러 왕복100km 다녀오기/최애떡볶이 신떡/맘모톰수술/맘모톰 후기/헬리코박터균 치료/베란다에서 삼겹살 구워먹는 일상
니이모를찾아서
니이모를찾아서 24.2N theo dõi 101 Videos 28.94TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-10
Tổng số lượt xem367
Thích tỷ lệ 4.09%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 1.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 17.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu