Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(SUB)[DIET VLOG#7](-5kg)다이어트 떡볶이 해먹고 밥 없는 다이어트 김밥🍙 해먹는 소소한 다이어트 일상 브이로그(다이어트떡볶이,밥없는김밥,다이어트 빵)
윤소울 Yoonsoul vlog
윤소울 Yoonsoul vlog 25.6N theo dõi 9 Videos 1.87TR lượt xem 2021-03-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.56N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 21.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.52TR - 2.91TR
Tỷ lệ tương tác 9.22%
Thẻ gắn
diet vlog 다이어트 브이로그 korean
Giới thiệu
안녕하세요! 윤소울이에요😘
저번영상에서 5일동안 5kg 를 빼고난후
몸무게 유지하는 식단 브이로그를 담아왔어요
이제는 몸무게를 유지하면서 점점 일반식으로 천천히 돌아가고 있는 중이에요!!
요즘 날이 많이 풀리고 있지만 그래도 다들 감기 조심하세용!!!
아직많이 부족하지만 시청해주셔서 감사합니다💕
Mở