Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
So Cute Barbie Cake Decorating Ideas | Most Satisfying Doll Cake Decorating | So Yumy Cake
Dolls Cake
Dolls Cake 209N theo dõi 23 Videos 4.16TR lượt xem 2020-08-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem14.78N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 7.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.73TR - 7.8TR
Tỷ lệ tương tác 1.95%
Thẻ gắn
Giới thiệu
So Cute Barbie Cake Decorating Ideas | Most Satisfying Doll Cake Decorating | So Yumy Cake https://youtu.be/L5g4a8zTgH0

#barbiedollcake #mostsatisfying #dollcakedecorating
Mở