Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
So Cute Barbie Cake Decorating Ideas | Most Satisfying Doll Cake Decorating | So Yumy Cake
Dolls Cakes
Dolls Cakes 210N theo dõi 23 Videos 4.07TR lượt xem 2020-08-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem14.11N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 6.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.41TR - 7.43TR
Tỷ lệ tương tác 2.02%
Thẻ gắn
Giới thiệu
So Cute Barbie Cake Decorating Ideas | Most Satisfying Doll Cake Decorating | So Yumy Cake https://youtu.be/L5g4a8zTgH0

#barbiedollcake #mostsatisfying #dollcakedecorating
Mở