Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Poking Replica vs Real food (It's NOT made for kids)
RRcherrypie
RRcherrypie 3.43TR theo dõi 443 Videos 2.55TỶ lượt xem 2019-01-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.2TR
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận2.66N
Tỷ lệ lượt xem 64.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.6TỶ - 2.93TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.01%
Thẻ gắn
Art アート Food
Giới thiệu
YouTube is not for people under 13.
- - - - -
I ate all the food after filming. Each food was filmed on a separate day.

#food #art #creativity
Mở