Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MIKECRACK ROBA LA TIENDA 😂💎 Mikecrack y el Diamantito Perdido
Mikecrack
Mikecrack 36.7TR theo dõi 1814 Videos 15.11TỶ lượt xem 2022-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-05
Tổng số lượt xem4.65TR
Thích tỷ lệ 7.15%
Số lần bình luận1.61N
Tỷ lệ lượt xem 12.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 508.75TR - 1.52TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.5%
Thẻ gắn
mikecrack mike crack mikecrak mike minecraft
Giới thiệu
Mike quiere el nuevo libro de Mikecrack y el Diamantito Perdido, pero como no puede comprarlo se lo roba con el diamantito de Trolli xD
💎 Rango Diamantito: https://goo.gl/HJX7dn
🐦 Twitter: https://goo.gl/I0rd7c
📷 Instagram: https://goo.gl/Gk7mg9
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@mikecracktok
👾 Discord: https://discordapp.com/invite/mikecrack

⭐ Mikecrack y el Diamantito Perdido ⭐
👉 Libro: http://bit.ly/3sJpeX8
🇪🇸 Amazon: https://bit.ly/3U2dASK
🇲🇽 Amazon: https://bit.ly/3TPuRz7
🌎Amazon: https://bit.ly/3FiB02a

🛒 TIENDAS 🛒
📘 Libros: https://amzn.to/3LcO6xI
👕 Ropa: https://mikecrack.creator-spring.com/
🧸 Más: https://www.storline.com/esp/220_mikecrack

⭐ CoMPaS ⭐
👉 Acenix: https://www.youtube.com/user/michelsfsm
👉 Elmayo97: https://www.youtube.com/elmayo97
👉 Eltrollino: https://www.youtube.com/eltrollino
👉 Francisco: https://www.youtube.com/user/panchichito1
👉 Invictor: https://www.youtube.com/invictorgs3
👉 RaptorGamer: https://www.youtube.com/channel/UCS4OZlj8753fezBtH62TRDg
👉 RiusPlay: https://www.youtube.com/Riusplay
👉 Sparta356: https://www.youtube.com/Sparta356
👉 TimbaVk: https://www.youtube.com/MrTimbaVk

📢 Contacto 📢
✉️ Business: [email protected]
✉️ Fans: [email protected]
📄 Web: https://www.mikecrack.com/


🔻MÚSICA:
● Intro: Different Heaven - Far Away
● Outro: Chocolate con Almendras
● Music from Epidemic Sounds http://www.epidemicsound.com/
● Bensound: http://www.bensound.com/royalty-free-music
● Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Mở