Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【富士登山ガイド】富士登山の装備とマナー
世界遺産 富士山とことんガイド
世界遺産 富士山とことんガイド 383 theo dõi 20 Videos 380.04N lượt xem 2020-04-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-08
Tổng số lượt xem13.22N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.62TR - 17.56TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
mountfuji fujisan climbingmtfuji climbingmountfuji fuji climbmtfuji 富士山 mtfuji 富士登山 装備
Giới thiệu
安全に富士登山するための装備、登山上のルール、マナーなどの注意点について紹介しています。
富士登山を計画している方はぜひご覧ください。

■世界遺産富士山とことんガイド:http://www.fujisan223.com/
■富士登山オフィシャルサイト:http://www.fujisan-climb.jp/

Hello, we are Shizuoka Prefectural Government.
This movie will show you the equipments, rules, and manners for climbing Mt. Fuji.
Please check the movie before climbing Mt. Fuji.

■The Complete Guide to Mt. Fuji: http://www.fujisan223.com/en/
■Official Web Site for Mt. Fuji Climbing: http://www.fujisan-climb.jp/en/index....
Mở