Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
21년 6월 5일자... 충격의 롤 글로벌 파워랭킹 공개
원우주
원우주 68.6N theo dõi 105 Videos 13.09TR lượt xem 2021-06-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem178.09N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận1.61N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 81.01TR - 145.85TR
Tỷ lệ tương tác 9.69%
Thẻ gắn
롤 파워랭킹 담원 젠지 MSI LCK 파워랭킹 league of legends LCK 순위 원우주
Giới thiệu
21년 6월 5일자... 충격의 롤 글로벌 파워랭킹 공개

1주일에 최소 영상 3개 업로드를 목표로 하고 있으며
신속하고 정확한 이벤트 및 정보전달을 목표로 하고 있습니다.​

항상 시청해주셔서 감사합니다!^^

🔵 생방송 :: http://bj.afreecatv.com/woojoo94
💌 문의 :: [email protected]
=====================================================

원우주 유튜브 구독하기 :: https://bit.ly/33zmaBe
재미있게 보셨다면 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다.

​#LCK파워랭킹 #롤파워랭킹 #롤담원
Mở