Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
21년 6월 5일자... 충격의 롤 글로벌 파워랭킹 공개
원우주
원우주 59.1N theo dõi 101 Videos 11.9TR lượt xem 2021-06-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem177.47N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận1.62N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 80.73TR - 145.32TR
Tỷ lệ tương tác 9.79%
Thẻ gắn
롤 파워랭킹 담원 젠지 MSI LCK 파워랭킹 league of legends LCK 순위 원우주
Giới thiệu
21년 6월 5일자... 충격의 롤 글로벌 파워랭킹 공개

1주일에 최소 영상 3개 업로드를 목표로 하고 있으며
신속하고 정확한 이벤트 및 정보전달을 목표로 하고 있습니다.​

항상 시청해주셔서 감사합니다!^^

🔵 생방송 :: http://bj.afreecatv.com/woojoo94
💌 문의 :: [email protected]
=====================================================

원우주 유튜브 구독하기 :: https://bit.ly/33zmaBe
재미있게 보셨다면 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다.

​#LCK파워랭킹 #롤파워랭킹 #롤담원
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)