Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
T1 양대인 감독 경질 "이번 결정에 너무 화가 난다." / 현재까지 나온 상황 정리
원우주
원우주 59.1N theo dõi 101 Videos 11.9TR lượt xem 2021-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem172.86N
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận912
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 78.64TR - 141.57TR
Tỷ lệ tương tác 6.01%
Thẻ gắn
Giới thiệu
T1 양대인 전 감독 "이번 결정에 너무 화가 난다." / 현재까지 나온 상황 정리

1주일에 최소 영상 3개 업로드를 목표로 하고 있으며
신속하고 정확한 이벤트 및 정보전달을 목표로 하고 있습니다.​

항상 시청해주셔서 감사합니다!^^

🔵 생방송 :: http://bj.afreecatv.com/woojoo94
💌 문의 :: [email protected]
=====================================================

원우주 유튜브 구독하기 :: https://bit.ly/33zmaBe
재미있게 보셨다면 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다.

​#T1 #양대인 #제파
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)