Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASSASSIN CHILLED KILLS His Impostor Partner!
Among Us Academy
Among Us Academy 21.1N theo dõi 774 Videos 16.93TR lượt xem 2021-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem24.96N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận103
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.98TR - 13.62TR
Tỷ lệ tương tác 7.04%
Thẻ gắn
among us junkyard junk lobby chilled chaos chilled lobby among us modded ze among us zeroyalviking junk among us kara corvus corvus chilledchaos dumbdog submerged twitch clips chilled among us shubble shubbleyt junkyard live streams junkyard twitch junkyard129 the derp crew
Giới thiệu
As the Evil Guesser, which is essentially the Assassin in "The Other Roles". ChilledChaos confirmed to have no Chill. Poor Aplaty too, worried that he'd be killed by Chilled.

Junkyard129's Monday AmongUs Lobby
Check out his new YouTube Channel Here: https://www.youtube.com/channel/UC5xV7rt76kyEv_xziKRyVFQ
Date: 2nd August 2021
Players: Junkyard, Chilled, Ze, TayderTot, Kat, Kara, Shubble, Jeremy, Finn, DumbDog, dakotaz

Chilled: https://www.twitch.tv/videos/1106304569?t=3h8m54s
Aplaty: https://www.twitch.tv/videos/1106376425?t=1h58m0s
Kara: https://www.twitch.tv/videos/1105951720?t=9h17m54s
Junkyard: https://www.twitch.tv/videos/1106305735?t=3h7m41s

Help me reach 20k subs!! SUBSCRIBE HERE ► http://bit.ly/BaitAUA
- Also leave a comment, every single comment thread will get a response!
Want to discuss more about the Morning Lobby, play games in a friendly enviornment, or just hang out and chill? JOIN:
- Discord: https://discord.gg/jJjaM5kQQu
- Reddit: https://www.reddit.com/r/hafulobby

JUNK & CHILLED LOBBY REGULARS:
Junkyard: https://www.twitch.tv/junkyard129
Check Out Junk's New YouTube Channel Here: https://www.youtube.com/watch?v=FpQYBGEnVs0
ChilledChaos: https://www.twitch.tv/chilledchaos
- https://www.youtube.com/channel/UCpmu4uEZ8XcPjHdHh7_zFOg
Shubble: https://www.twitch.tv/shubbleyt
- https://www.youtube.com/channel/UCg-HvGLsfJ-7P_f9kUuWuiQ
Ze: https://www.twitch.tv/zeroyalviking/
AriBunnie: https://www.twitch.tv/aribunnie

Tay: https://www.twitch.tv/taydertot
Bloody: https://www.twitch.tv/bloody
Ciaojordyn: https://www.twitch.tv/ciaojordyn
Br00d: https://www.twitch.tv/br00d
VinceCaso: https://www.twitch.tv/vincecaso
Ozzaworld: https://www.twitch.tv/ozzaworld
Skadj: https://www.twitch.tv/skadj
Chey: https://www.twitch.tv/chey
Cheesy: https://www.twitch.tv/cheesybluenips
Smarty: https://www.youtube.com/c/tehsmarty/
SideArms: https://www.twitch.tv/sidearms4reason
MG4R: https://www.twitch.tv/mg4r
Speedy: https://www.twitch.tv/kyr_sp33dy
Kat Doolz: https://www.twitch.tv/kdoolz
Jeremy: https://www.twitch.tv/dooleynotedgaming
Kara: https://www.twitch.tv/karacorvus
Dakotaz: https://www.twitch.tv/dakotaz
ToastFPS: https://www.twitch.tv/toastfps
Aplatypuss https://www.twitch.tv/aplatypuss
BasetradeTV: https://www.twitch.tv/basetradetv
DumbDog: https://www.twitch.tv/dumbdog
5up: https://www.twitch.tv/5uppp
Ovilee: https://www.twitch.tv/ovileemay
Pasta: https://www.twitch.tv/pastaroniravioli
Jvckk: https://www.twitch.tv/jvckk
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)