Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【日本語字幕】SHINeeファンの俳優イ・ドンウクと歌うSHINeeの〈재연〉【바라던비다/パラドンパダ】
온두부
온두부 17.8N theo dõi 138 Videos 7.67TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem13.33N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 74.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.41TR - 4.36TR
Tỷ lệ tương tác 1.35%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Twitter→@S5ojkmt_14W
Mở