Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فرقة وجود - خالد متو + مضاوي - قاعة سلطان 2
فرقة وجود
فرقة وجود 6.63N theo dõi 32 Videos 182.38N lượt xem 2014-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.28TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận283
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 234.52TR - 422.17TR
Tỷ lệ tương tác 0.22%
Thẻ gắn
Giới thiệu
فرقة وجود ..

للتواصل والحجز والاستفسارات
يرجى الاتصال على رقم :-

عدنــان / 0551918886
Mở