Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[애니요약/4기 결말포함]데이트 어 라이브 4기 요약
애니속속쏙
애니속속쏙 24.6N theo dõi 63 Videos 9.15TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-08
Tổng số lượt xem41.73N
Thích tỷ lệ 0.95%
Số lần bình luận43
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 18.97TR - 34.17TR
Tỷ lệ tương tác 1.98%
Thẻ gắn
데이트 어 라이브
Giới thiệu
거기서 끝나면 어떡해...

문의 : [email protected]
Mở