Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR RAINBOW POP IT, PUSH POP, CUBE JELLY, PEZ CANDY 레인보우 팝잇, 푸쉬팝, 바삭한 젤리, 무지개 먹방 EATING SOUNDS
Jane ASMR 제인
Jane ASMR 제인 14.7TR theo dõi 1255 Videos 5.18TỶ lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem29.47TR
Thích tỷ lệ 78.6%
Số lần bình luận4.04N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.41TỶ - 24.14TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.54%
Thẻ gắn
asmr eating sounds mukbang no talking 먹방 리얼사운드 asmr eating asmr food asmr 먹방 먹방 asmr eating sound jane asmr 제인 asmr asmr rainbow foods eating rainbow foods asmr rainbow dessserts eating rainbow desserts asmr push pop eating push pop asmr pop it eating pop it asmr kohakuto eating kohakuto asmr jelly eating jelly asmr jello eating jello jelly jello rainbow jelly rainbow jello edible pop it edible push pop asmr crepe cake rainbow crepe cake
Giới thiệu
ASMR RAINBOW POP IT, PUSH POP, CUBE JELLY, PEZ CANDY 레인보우 팝잇, 푸쉬팝, 바삭한 젤리, 무지개 먹방 EATING SOUNDS★ CRUNCHY JELLY *KOHAKUTO, NIK-L-NIP WAX BOTTLE, TWIST DRINK
https://youtu.be/L3LnJ_1MpzQ

★ RAINBOW *CRYSTAL JELLY, KOHAKUTO, EDIBLE SPOON, EDIBLE LEGO, BEAR GUMMY
https://youtu.be/S_SYu07tpKs

★ EDIBLE POP IT, EDIBLE BABY BOTTLE POP, RAINBOW PUSH POP
https://youtu.be/osl0-vDtpnI

★ WATERMELON JELLY GUMMY, TIKTOK JELLO, GUMMY BALL
https://youtu.be/FTpqKUs4mg4

★ SLAPS LOLLIPOPS, LIPS JELLY, BIG BOTTLE POP, WATERMELON JELLY
https://youtu.be/_UjGuUdxkjQ
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)