Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
New Channel Alert! (Nuevo Canal) "Dee Dee Cordero"
eizafan24
eizafan24 93.2N theo dõi 119 Videos 77.32TR lượt xem 2018-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem1.25N
Thích tỷ lệ 2.63%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 546N - 637N
Tỷ lệ tương tác 3.42%
Thẻ gắn
new channel indie albert hammond jr hipster dee dee dee dee christine dee dee cordero vlogger tumblr follow instagram simple_kenna original
Giới thiệu
I've made a vlog channel to make personal videos so please, go support and subscribe! SEARCH AND SUBSCRIBE TO DEE DEE CORDERO!!!!
Mở