Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
нашли кота в мешке
Федор Федоров
Федор Федоров 5.11N theo dõi 897 Videos 3.8TR lượt xem 2020-12-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem114.06N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận163
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.21TR - 20.74TR
Tỷ lệ tương tác 1.96%
Thẻ gắn
Giới thiệu