Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[빛의자녀교회] 10월 16일 (토) 새벽제자훈련예배
빛의자녀교회김형민 목사
빛의자녀교회김형민 목사 25.7N theo dõi 81 Videos 547.6N lượt xem 2021-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem1.86N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 1.52TR
Tỷ lệ tương tác 3.76%
Thẻ gắn
빛의자녀교회 김형민목사 김형민 김형민 목사 샤인랜드 샤인랜드7000 shineland7000 shineland 샤인랜드스쿨 cog 대학연합교회 건대교회 성수성전 서울교회추천 추천설교
Giới thiệu
✝︎ 빛의자녀교회 새가족 등록 : http://naver.me/xZx0Ni52
(등록을 원하시는 분은 아래 번호나 링크로 온라인 사전등록을 해주십시오)
온라인 등록 문의 : 070-4870-4385

✝︎ 온라인 헌금계좌 (예금주 빛의자녀교회)
주일,감사헌금 신한 100-030-536096
십일조 신한 100-030-536057
선교헌금 신한 100-030-536089
건축헌금 신한 100-030-369494

✝︎ 온라인 헌금안내(홈페이지 링크 참조)
http://www.shinechurch.or.kr/%ec%9e%90%eb%85%80%eb%93%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d/%ea%b3%b5%ec%a7%80%ec%82%ac%ed%95%ad/?pageid=3&mod=document&uid=1638
✝︎ 이번주 주보 : http://www.shinechurch.or.kr/%ec%9e%90%eb%85%80%eb%93%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d/%ec%a3%bc%eb%b3%b4/?uid=3328&mod=document&pageid=1

✝︎ 빛의자녀교회 홈페이지 : http://www.shinechurch.or.kr/
✝︎ 빛의자녀교회 카카오톡 채널 : https://pf.kakao.com/_jAsxbxb
Mở