Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR NO BGM 버전 메이크업 애니메이션 모음집 | 너드학생, 서양인, 토끼이빨, 여드름, 여신강림 | NO BGM ver. Makeup Animation Collection
스마일밤 Smile Bam
스마일밤 Smile Bam 1.52TR theo dõi 48 Videos 273.2TR lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem3.07TR
Thích tỷ lệ 95.6%
Số lần bình luận697
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.39TỶ - 2.51TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요 스마일밤입니다~😊
예전부터 많은분들이 NO BGM버전을 듣고싶다는 의견이 많았는데요
구독자분들, 시청하시는 모든분들의 관심과사랑으로 차곡차곡 쌓아놨던 영상들을 묶어 모음집을 만들게 되었습니다 !💕
주무시는동안 심심하지않게 들으실수 있으실 거같아요 🥰
그리고 곧 치아 영상이 업로드 예정이니 조금만 기다려주시면 감사하겠습니다😭
오늘도 저희영상보시면서 조금이라도 편안한 하루 되셨으면 좋겠어요!! 매번감사드립니다~💕💕

00:00 너드학생이 퀸카가 된다면
04:48 매력적인 서양인 메이크업
10:04 토끼이빨 소녀의 역대급 이미지 변신
14:31 여드름 커버 끝판왕 메이크업
20:01 핑크 데일리 메이크업
24:37 남자 데일리 메이크업
28:00 학생 등교 메이크

#ASMR
Mở