Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Beyoncé roller skating in LA
Beyoncè
Beyoncè 2.79N theo dõi 7 Videos 2.53TR lượt xem 2017-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem344
Thích tỷ lệ 0.87%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 182N
Tỷ lệ tương tác 0.87%
Thẻ gắn
#beyonce #lemonade
Giới thiệu