Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[결말포함] 예쁨을 숨긴 왕따소녀에게 빠져버린 왕자님ㅋㅋㅋ, 넘나 풋풋한 하이틴영화
멍멍극장
멍멍극장 192N theo dõi 12 Videos 14.79TR lượt xem 2021-04-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem4.94TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận2.08N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.24TỶ - 4.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.45%
Thẻ gắn
영화리뷰결말포함 로맨틱코미디
Giới thiệu
이 글을 본 사람은 행복해져랏!! ^ㅡ^
유치해서 더 재밌는 풋풋한 꿀잼영화 :)
네이버 평점 8.72
#영화리뷰결말포함 #힐러리더프


영화 : 신데렐라스토리 (A Cinderella Story, 2004) #코미디


구매 및 대여
https://serieson.naver.com/tvstore/detail.nhn?mcode=39150
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)