Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ลุงป๋องฝันแบบนี้ จะมาไหม 16/8/65
เจ้าทรัพย์มหาเฮง
เจ้าทรัพย์มหาเฮง 63.9N theo dõi 1317 Videos 10.1TR lượt xem 2022-08-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-15
Tổng số lượt xem14.52N
Thích tỷ lệ 5.23%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 22.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.04TR - 2.63TR
Tỷ lệ tương tác 6.12%
Thẻ gắn
#ลุงป๋อง# #เจ้าทรัพย์#
Giới thiệu
ลุงป๋อง เจ้าทรัพย์
Mở