Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
배두나 놀리는 할리우드 동료들 #shorts
일간 소울영어
일간 소울영어 49.6N theo dõi 185 Videos 25.27TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-14
Tổng số lượt xem4.27N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 8.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.93TR - 3.5TR
Tỷ lệ tương tác 2.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#shorts
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)