Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오랜만에 회포를 푸는 옛 친구들, 상면의 쉴새없는 토크! EP 5-4
윤다훈의 19홀골프
윤다훈의 19홀골프 13.4N theo dõi 32 Videos 2.09TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem11.71N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 87.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.32TR - 9.57TR
Tỷ lệ tương tác 3.09%
Thẻ gắn
윤다훈 윤다훈의 19홀 골프 김재원 이준 이준이 이준이 아빠 박상면 세친구 골프 19홀 19홀 골프 이상훈 이상훈 배우 윤다훈 배우 김재원 배우 박상면 배우 이상훈 골프 박상면 골프 김재원 골프 홀인원 버디 이글 보기 알바트로스 버치힐 버치힐CC 버치힐 CC 버치힐 골프 클럽 버치힐골프클럽 윤다훈의19홀골프 구찌 티샷 골프레슨 18홀 라운딩 골프라운딩 골프 라운딩 골프 예능 예능
Giới thiệu
오늘의 영상은 대망의 19홀이 포함된 박상면 편 4편입니다!
오랜만에 만나서 즐거운 시간을 보낸 네 사람의 훈훈하고 재밌는 토크! 기대해주세요~


00:00 15홀
05:37 16홀
11:04 17홀
17:31 18홀
24:23 19홀

#박상면 #김재원 #세친구
Mở