Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NERF Mega Rotofury | Behind the Blaster | NERF Official
NERF Official
NERF Official 561N theo dõi 97 Videos 56.94TR lượt xem 2020-10-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.19N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.82TR - 3.27TR
Tỷ lệ tương tác 2.44%
Thẻ gắn
nerf nerf war nerf guns nerf gun nerf battle nerf blaster nerf arsenal nerf squad nerf video nerf channel Zach King Vine nerf rival nerf zombie blaster top shots Jamie Costa Challenge NERF challenge NERF TOP SHOTS classic battle nerf gun wars nerf gun trick shots nerf trick shots darts pdk films pdk gun guns fun funny sports battle war video game game gaming nerf war battle royale nerf battle royale battle royale nerf royale hasbro
Giới thiệu
For More NERF: https://goo.gl/GWi4QF

Check out the amazing NERF Rotofury and many more of our amazing blasters in this awesome compilation!!!

#NERF #NERFNation #NERFOrNothin #Hasbro

Subscribe to the NERF Channel: http://goo.gl/WDIOuV
Official NERF Website: http://goo.gl/6gok81
Shop NERF Toys: http://goo.gl/jJLjwM
Official NERF Facebook: https://goo.gl/ZkqEVn
Mở