Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Making A Dog Birthday Cake
JennaMarbles
JennaMarbles 19.8TR theo dõi 250 Videos 1.78TỶ lượt xem 2020-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-20
Tổng số lượt xem6.15TR
Thích tỷ lệ 4.47%
Số lần bình luận58.22N
Tỷ lệ lượt xem 31.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.79TỶ - 3.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.94%
Thẻ gắn
jenna marbles mourey kermit mr marbles making a dog birthday cake diy at home bake nasty boy funny vlog julien solomita boyfriend aries virgo cook cooking kitchen carrot pea bluberries coconut peanut butter treat treats potato frosting awesome cute cursed peach 10th 12th 6th party hat
Giới thiệu
Please subscribe to my channel and my vlog channel! I make new videos here every Wednesday and make vlogs during my majestical daily life.

http://www.youtube.com/JennaMarbles
http://www.youtube.com/JennaMarblesVlog

Also our weekly podcast
https://www.youtube.com/user/JennaJulienPodcast

Twitch
https://www.twitch.tv/jennajulien

And past gaming from Twitch to Jenna Julien Games
https://www.youtube.com/channel/UC_Z0x662N1VUN9J7FYwCwkg

Snapchat:
JennaKermarbles

Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Jenna-Mourey/311917224927

Twitter:
https://twitter.com/Jenna_Marbles
@Jenna_Marbles

https://twitter.com/jennajulien
@jennajulien

Merchandise:
http://jennamarblesblog.com/shop

Tumblr:
http://jennamarbles.tumblr.com/

Instagram
http://instagram.com/JennaMarbles
Mở