Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
РАЗБОРКИ С ГРИФЕРОМ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ :()
Давид Муратов
Давид Муратов 1.98N theo dõi 1 Videos 207 lượt xem 2016-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-04
Tổng số lượt xem176
Thích tỷ lệ 2.27%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 8.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 13.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
это видео создано в развлекательных целях
Mở