Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
공범이 되어가는 검찰…경찰 감정 폭발
뉴스데일리베스트
뉴스데일리베스트 408N theo dõi 1588 Videos 99.97TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem16.92N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận142
Tỷ lệ lượt xem 4.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.68TR - 13.85TR
Tỷ lệ tương tác 24.07%
Thẻ gắn
뉴스데일리베스트 유동규휴대전화 유동규휴대폰 대장동게이트 대장동게이트검찰수사 검경 검찰경찰 성남시청 압수수색
Giới thiệu
뉴스데일리베스트는 구독자 여러분의
자발적 후원으로 제작•운영합니다.
신한은행 110-479-077775 민들레
페이팔 http://www.paypal.me/dailybest
페이팔 아이디 : [email protected]
Mở