Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
رد مزلزل على شاعر جنوبي يسب اليمن وأهل الشمال شاهد رد الشاعر الشمالي عليه 💪
الشاعر ايمن الجحدري
الشاعر ايمن الجحدري 15.1N theo dõi 86 Videos 1.41TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem1.34N
Thích tỷ lệ 94.3%
Số lần bình luận101
Tỷ lệ lượt xem 8.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 89.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#السنباني#عبدالملك#اليمن
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)